Bil næste holdstart 22. oktober - teori tirsdage kl 19:00
MC næste holdstart - kontakt venligst køreskolen

Kørekort til almindelig bil - kat. B:

Skal du ha´ kørekort?

-så er du komme til det rette sted.

Køreuddannelsen er ikke et 'hvilket-som-helst' kursus: Fejl i trafikken koster liv! ... Hos os kan du uden hovedløst forbrug af kørelektioner, men ved at følge et perfekt tilrettelagt kursusforløb ved en håndfuld af branchens bedste instruktører, uddanne dig til en sikker bilist med overskud både til - og efter prøven.

Glæd dig til et kursus for livet! :-)


Ny ejer pr. 1. juli 2018

Hvornår må jeg starte?

Du må tidligst starte 3 mdr. før du fylder 17 år
Du må tidligst gå til teoriprøve 1 mdr. før du fylder 17 år
Du må tidligst gå til køreprøve, den dag du fylder 17 år
Du skal have sædvanlig bopæl i Danmark og opholdstilladelse.

Du kan læse mere om de regler der for kørekort til 17-årige hos sikkertrafik.

Godkendelse af din ansøgning

Ved indlevering af en ansøgning om kørekort kørekortkontoret stilling til, om du opfylder kravene.
Kørekortkontoret vil i nogle tilfælde forelægge sagen for en embedslæge eller sundhedsstyrelsen.

Hvad skal jeg have med på borgerservice for at få godkendt min ansøgning om kørekort?

 • Din ansøgning
 • En lægeattest i forbindelse med din ansøgning om kørekort.
  Aftal derfor tid med din læge hurtigst muligt. Kun din egen læge kan udstede lægeattesten.
  (Lægeattesten er gyldig 3 måneder fra udstedelsesdatoen)
 • Et nutidigt vellignende foto i størrelsen 3.5 x 4.5 cm.
  Husk at medbringe billedet til lægen, da lægen skal sætte sit stempel bag på fotoet.
 • En kopi af dit sygesikringsbevis / sundhedskort
  som sammen med lægeattesten skal vedlægges din ansøgning om kørekort.
  (dokumenterer at det er din egen læge der har udstedt attesten)
 • Dit Kursusbevis for bestået færdselsrelateret førstehjælpskursus
  (kursusbeviset er gyldigt 1. år fra udstedelsesdatoen)
 • Et Gyldigt pas
  Du skal dokumentere din identitet.
  Hvis du ikke har et gyldigt pas – medbringer du din dåbsattest / navneattest

Er du under 18 år den dag du starter på dit kørekort, skal du også medbringe en Samtykkeerklæring, hvor dine forældre giver dig tilladelse til at køre bil som 17-årig

Lægeerklæring - hvad sker der hos lægen?

Dit helbred skal være tilfredsstillende.
Lægen laver en helbredsundersøgelse som bl.a. omfatter syn, hørelse, fysiske og psykiske handicap, hjerte- nyresygdomme, sukkersyge og epilepsi. Hvis du allerede ved at du kommer til at få problemer med din helbredstest, anbefaler vi, at du får fortaget undersøgelsen så snart som muligt, da dette kan tage op til og endda mere end 1 år.

Kursusforløbet

Du skal følge hele teoriforløbet.
Kurset følger en fast lektionsplan og må ikke afbrydes i længere perioder.

Teorikurset:

 • Teoriaftnerne vil ligge på fastlagte ugedage kl.19:00.
 • Der accepteres max 12% fravær ved teori - altså én teoriaften
  • hvor du kan tage dagens emne som selvstudie via dit login til teoriundervsining.dk
 • Din sidste teoriaften - omhandlende køreteknik - vil være obligatorisk – dvs. ingen fravær.

Kørsel i trafikken

 • Den praktiske kørsel på offentlig vej starter efter den 3. teoriundervisning og derefter imellem hver teoriundervisningsgang.
 • Kørelektionerne - typisk dobbeltlektioner (1½ time) - aftales individuelt.

Lær ikke kun for at bestå ... - Men for at forstå …

Det mindste antal lektioner loven tillader, er 16 timer på vej, og 29 i teorilokalet.
Behovet for supplerende kørelektioner er individuelt og hænger erfaringsmæssigt tæt sammen med, ikke blot hvordan du betjener bilen, men også hvordan du forholder dig til trafikken.
For enkelte elever er den lovpligtige undervisning nok til at opnå alle de nødvendige kompetencer. For de fleste er det dog mere realistisk at flette nogle supplerende kørelektioner ind imellem eller efter de lovpligtige, for at få det nødvendige overskud til køreprøven såvel som din færden ude i trafikken efter bestået køreprøve.

Kørselsforbud

Du kan få et kørselsforbud ved at begå en forseelse i trafikken indenfor de første 3 år. Normalt ville det give en betinget frakendelse af kørekortet, men indenfor de 3 år er det et kørselsforbud. Dette betyder at du skal gennemgå fornyet undervisning, før du igen kan få lov at generhverve dit kørekort.

Du skal derfor gennemgå:

Særlig køreundervisning på mindst 7 teorilektioner og 8 kørelektioner. Obligatorisk kursus i alkohol, narko og trafik (- ANT-kursus - hvis kørselsforbuddet skyldes spirituskørsel). Bestå en ny køreprøve, det vil sige både teori- og køreprøve.

Priser for kurset

Kørsel og teori

Personlig Teoriundervisning
29 lektioner á 45 min
Kr. 2.380,-
Login til Teoriundervisning.dk
4 mdr. adgang - værdi kr. 500,-
Kr. 500,-
Manøvrebane Kursus inkl. forsikring, skolevogn og baneleje
4 lektioner á 45 min
Kr. 2.200,-
Kørelektioner i trafikken inkl. forsikring og skolevogn
16 lektioner á 45 min
Kr. 6.720,-
Køreteknisk Kursus inkl. forsikring, skolevogn og baneleje
4 lektioner á 45 min
Kr. 2.570,-
Lovpligtig undervisning, i alt Kr. 14.370,-
Spar Kr. 1.370,-
Lovpakke tilbud Kr. 13.000,-

Udgifter der ikke er indeholdt i lovpakken

Supplerende kørelektioner

Pris pr. kørelektion á 45 min Kr. 450,-
Pris pr. kørelektion á 60 min Kr. 600,-

Politiets Prøvegebyr

Politiets prøvegebyr dækker både din teoretiske og din praktiske prøve.
Dumper du til én af prøverne skal du betale nyt fuldt prøvegebyr til politiet.

Pris Kr. 600,-

Betales online via et link til politiets betalingsservice som du modtager via din E-boks.
Vi kan ikke bestille prøver før prøvegebyret er betalt og registreret i systemet.

Køreprøven

Forud for den praktiske køreprøve kører du og instruktøren typisk 1 rutinelektion, hvorefter I ankommer til prøvestedet i Hillerød/Helsingør/Frederikssund.

Rutinekørsel + leje af skolevogn inkl. Forsikring Kr. 1.260,-

Husk også udgifterne til ...

Lægeerklæring (betales til egen læge) Ca. kr. 400 - 600,-
Pasfoto (se politiets vejledning) varierende priser
Færdselsrelateret førstehjælpskursus Ca. kr. 500,-
Tilmeld dig nu