Bil næste holdstart 22. oktober - teori tirsdage kl 19:00
MC næste holdstart - kontakt venligst køreskolen

Regler for kørekort til motorcykel

Hvornår kan man få motorcykelkørekort?

I Danmark kan man tidligst erhverve motorcykelkørekort, når man er fyldt 18 år.

Først når man er fyldt 24 år, er man ikke længere underlagt betingelser om alder og erfaring, hvad angår de mange kategorier af MC-kørekort.

Der findes følgende kategorier af motorcykelkørekort, som fastsættes i forhold til alder og erfaring:

A1 (lille motorcykel): Læs om lille motorcykelkørekort

A2 (mellemstor motorcykel): Læs om mellemstort motorcykelkørekort

A (stor motorcykel): Læs om stort motorcykelkørekort.

Kategorier til MC-kørekort

A1 (lille motorcykel)

Kørekort-kategori giver førerretten til A1 (lille motorcykel)

Tohjulet motorcykel: (med og uden sidevogn)

 • Maks. slagvolumen på 125 cm3
 • Maks. motoreffekt på 11 kW. Forhold mellem motoreffekt og *køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.
 • Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab

Trehjulet motorcykel

 • Maks. motoreffekt: 15 kW.
 • Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Trehjulet bil:

 • Maks. motoreffekt på højst 15 kW.

For at få MC-kørekort til lille motorcykel (kategori A1) skal du opfylde én følgende krav:

Er du fyldt 18 år, kan du få kørekort til A1 (lille motorcykel)

A2 (mellemstor motorcykel)

Tohjulet motorcykel: (med og uden sidevogn)

 • Maks. motoreffekt på 35 kW. Forhold mellem motoreffekt og *køreklar vægt må højst være 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.
 • Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab
 • Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab

Trehjulet motorcykel

 • Maks. motoreffekt: 15 kW.
 • Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Trehjulet bil:

 • Maks. motoreffekt på højst 15 kW.

For at få MC-kørekort til mellemstor motorcykel (kategori A2) skal du opfylde én følgende 2 krav:

1) Du er fyldt 20 år og har:

2) Haft MC-kørekort lille motorcykel (kategori A1) i mindst 2 år og bestået pratisk prøve til kategori A2 eller gennemført køreundervisning samt bestået køreprøve til A2 (mellemstor motorcykel).


NB! Undtagelsesvis – 18 år

Motorcykelkørekort til mellemstor motorcykel (kategori A2) kan allerede udstedes, når du er fyldt 18 år, såfremt du har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A1 i forbindelse med ansættelse, værnepligt eller frivillig tjeneste i Forsvaret / Hjemmeværnet / Det statslige redningsberedskab. Motorcyklen kan KUN føres i tjenesten, indtil du er fyldt 20 år.

Motorcykelmekanikere og motorcykelmekanikerlærlinge kan erhverve kørekort til mellemstor motorcykel (kategori A2) allerede fra de fylder 18 år, når kørekortet bruges i forbindelse med arbejde og uddannelse.

A (stor motorcykel)

Tohjulet motorcykel: (med og uden sidevogn)

 • Må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Trehjulet motorcykel

 • Motoreffekt på over 15 kW

Trehjulet bil:

 • Motoreffekt på over 15 kW

For at få MC-kørekort til stor motorcykel (kategori A) skal du opfylde én følgende 2 krav:

1) Du er fyldt 24 år og har:

2) Gennemført køreundervisning og bestået køreprøven til kategori A eller erhvervet motorcykelkørekort til kategori A2 og bestået en praktisk prøve til “stor motorcykel” (kategori A)

Knallert

Både knallert 30 og 45 går ind under alle kategorier af motorcykler A1, A2 og A.

En knallert 45 må også føres med og uden påhængsvogn.

Teknik

Styreapparat

Styret skal kunne betjenes hurtigt, sikker og let. Der må ikke være væsentligt slør i styreapparatet som helhed, eller i dets enkelte dele.

Kontrol af slør i styreapparatet:

Slør i kuglelejer mellem kronrør og styrestamme undersøges ved at fatte styret med undergreb og derpå presse det fremad og opad mod en fast forhindring, f.eks. en mur.Ved dette tryk må der ikke mærkes nogen fornemmelse af slør eller knæk.
Slør mellem gaffelkrone og samlestykke samt i teleskoperne undersøges ved at sætte forhjulet i kleppe og derpå forsøge at vride styret fra side til side. Under denne prøvelse skal styremekanismen virke helt stiv og fast.
Under drejning af styre helt fra højre og venstre, må der ikke mærkes ujævn modstand eller høres mislyde.

Øvrige Krav

Styr og håndtag skal sidde fast.
Styret skal være mere end 55 cm bredt.
Håndtagene må ikke sidde lavere end motorcyklens sæde, og ikke højere end 30 cm over sædets højde.
Der skal i alle positioner af syret være tilstrækkelig plads til førerens hænder, og udstyr må ikke hindre styrets bevægelighed.

Bremser

En to-hjulet motorcykel skal være forsynet med driftbremser, opdelt i to uafhængige bremsesystemer (fodbremse og håndbremse), der mindst virker på hvert sit hjul.
Begge bremser skal kunne bremse motorcyklen hurtigt, sikkert og virksomt ved alle hastigheder og ved alle belastninger.
Der er skivebremse på forhjulet og tromlebremse på baghjulet på skolemotorcyklen.

Driftbremsen

Fodbremsen på skolemotorcyklen er mekanisk.
Fodbremsepedalen skal have en riflet eller gummibelagt overflade, så den giver et godt fodfæste.
Pedalen bør i topstilling være placeret hensigtsmæssigt i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet, og må ikke bringe foden i en ubekvem stilling.
Bremsearmen, bremsekabler og trækstænger må ikke slides eller klemmes mod dele af motorcyklen.
Bremsekabler skal være velsmurte, hele og uden knæk.
Trækstænger må ikke være deforme.
Håndbremsen på skolemotorcykel er hydraulisk.
Håndbremsegrebet skal have en mindre frigang, og må højst kunne trækkes 2/3 til. Ved vedvarende påvirkning må det ikke komme nærmere ind mod gashåndtaget.
I beholderen til bremsevæsken, skal væskeoverfladen stå mellem min. Og max.
Bremsesystemet skal være tæt. Der må ikke være udsivning af bremsevæske fra bremseslanger, bremserør og hjulbremse. Bremseslanger og bremserør skal være ubeskadigede og må ikke slides eller klemmes mod dele af motorcyklen.

Lygter og Reflekser

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene.
Alle lygter skal kunne lyse.
Påbudte Lygter:
Kontrolleres nemmest og bedst på værksted, men ellers følg ovenstående.

Fjernlys

1 stk. der skal oplyse vejen mindst 100 m frem. Der kan være en kontrollampe på kontrolpanelet.

Nærlys

1 stk. der skal oplyse vejen mindst 30 m frem uden at blænde. (Bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder mindst 1 cm pr. m.).

Positionslys

1 eller 2 stk. der skal ses tydeligt op mindst 300 m´s afstand.

Baglygter

1 eller 2 stk. røde, der skal ses tydeligt på mindst 300 m´s afstand.

Stoplygter

1 eller 2 stk. røde, der skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne.

Nummerpladebelysning

Hvidt lys, der oplyser nummerpladen, så den kan ses på mindst 20 m´s afstand.

Reflekser

1 stk. bag på motorcyklen. Den skal være rød, godkendt og mærket samt ikke trekantet.

Blinklys

2 foran og 2 bagpå. Blinklyset skal være gult og tydeligt synligt i sollys.

Motor og Udstødningssystem samt Transmission:

Motoren må ikke udvikle unødvendig rød eller støj.
Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
Udstødningssystemet skal være forsynet med lyddæmper og skal sidde godt fast og være tæt.
Oliestanden kontrolleres gennem det lille gennemsigtige vindue på siden af gearkassen.
Kæden skal være smurt og må ikke være rusten. Kæden skal have en tilpas stramhed. Den skal normalt kunne bevæges 1-2 cm op og ned midt mellem tandhjul på gearkassen og baghjulet.

Bærende Dele

Dæk, hjulfælge, hjuleger, hjullejer skal være ubeskadigede.
Dækkene skal være oppumpet til et tryk bestemt af fabrikantens forskrifter.
Dækkene skal være monteret i korrekt omløbsretning.
Dækkenes mønsterdybde skal mindst være 1 mm, evt. bedømt ved slidindikator.
Hjulegerne skal være hele, tilstrækkeligt spændt op og tilstede i fuldt antal.
Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændte og uden slør.
Støddæmper skal være virksom, hvilket kontrolleres ved at trykke for eller bagparti kraftigt ned og give slip. Motorcyklen skal da straks falde til ro.

Særligt Udstyr

Hornet skal have en klar, konstant tone.

Priser for kurset

Kørsel og teori

Teorikursus
min. 29 Lektioner
Kr. 2.000,00
Teorimaterialer online Kr. 500,00
Manøvrebane
Min. 4 Lektioner
Kr. 2.000,00
Køretimer på vej
Min. 13 Lektioner
Kr. 6.100,00
Køreteknisk kursus
Min. 5 Lektioner
Kr. 1.800,00
Leje af bane Kr. 500,00

Andet påkrævet inkl. i pakken

Køreprøve Kr. 600,00
I alt Kr. 13.500,00
Pakketilbud Kr. 12.000,00

Påkrævet ud over pakken

Stempelgebyr Kr. 600,00
Lægeundersøgelse
Kr. 250,00 - 400,00

Mulighed for tilkøb

Ekstra køretimer Kr. 450,00
Tilmeld dig nu